ORGANIZATOR
Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru

XXV Međunarodna Konferencija
"EKOLOŠKA ISTINA"  ECO-IST'17
12 - 15. Juni 2017, Hotel "BREZA" Vrnjačka Banja
Srbija

Povratak
O Skupu Eco-Ist      Odbori      Vreme i mesto      Glavne tematike      Radovi      Registracija     Smeštaj      Preuzimanje     Kontakt 


Sa organizatori:


Sveučilište u Zagrebu
Metalurški Fakultet
SisakHrišćanski Univerzitet "Dimitrie Kantemir"
Fakultet za Menadžment u turizmu i trgovini, Temišvar


Univerzitet u Prištini
Fakultet Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
irm logo

Zavod za zaštitu prirode Srbije
zavod za zast.prirode

Društvo mladih istraživača
Bor
dmilogo O Skupu Eco - Ist


VAŽNO OBAVEŠTENJE  !!!!
     Sada i zvanično imamo dokument da je Ekološka Istina od 2010 pa nadalje priznata kao Međunarodni Skup (sada Konferencija)‚ u kategoriji rezultata M 30. Pogledajte dopis od nadležnog Matičnog Odbora.
          

   

    Eco-Ist "Ekološka istina" je tradicionalni naučno stručni skup koji se već dve decenije održava svake godine krajem meseca maja i početkom juna u Boru i drugim gradovima Timočke krajine. Počev od  prvog skupa, održanog 1993. godine u Zaječaru, Eco-Ist “Ekološka istina” menjala je mesta održavanja i širila krug tematskih oblasti, učesnika i organizatora. Glavni organizator ovog skupa je najčešće bio Univerzitet u Beogradu - Tehnički fakultet u Boru uz pomoć sledećih saorganizatora: Društva mladih istraživača Bor, Zavoda za javno zdravlje Zaječar, Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor i drugih naučnih i stručnih instuitucija. Do skora je ovaj skup organizovan kao nacionalni i nacionalni sa medjunarodnim učešćem, medjutim zbog rastućeg interesa stranih učesnika skup se od 2010 godine održava kao međunarodni.
    Skup Eco-Ist  ima za cilj da okupi stručnjake iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine i javnog zdravlja kao i drugih srodnih oblasti, da na jednom mestu predstave rezultate svojih istraživanja, učestvuju u diskusijama, susretnu stare poznanike kao i da steknu nova poznanstva. Takođe, da pruži priliku i podstakne naučni podmladak da se bavi ovim oblastima u susretu sa brojnim naučnim radnicima i stručnjacima iz zemlje i inostranstva. Od 2014. godine Skup menja naziv u Međunarodnu Konferenciju na predlog mnogih ucesnika iz zemlje i inostranstva.


KRATAK ISTORIJAT ECO-IST SKUPOVA

Red.br.

Eco-Ist'

Vreme

Mesto

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

13
14
15
16

04. 06. 1993  
09 - 11. 06. 1994
31. 05. - 02. 06. 1995
29. 05. - 01. 06. 1996
08 - 12. 06. 1997
27 - 30. 05. 1998
09 - 10. 06. 1999
04 -07. 06. 2000
03 - 06. 06. 2001
05 - 08. 06. 2002
02 - 04. 06. 2003
30. 05 - 02. 06. 2004
01 - 04. 06. 2005
04 - 07. 06. 2006 
27 - 30. 05. 2007 
01 - 04. 06. 2008
31. 05. - 02. 06. 2009
01 - 04. 06. 2010
01 - 04. 06. 2011 

30.05. - 02.06. 2012

04. - 07. 06.  2013
10. - 13. 06.  2014
17. - 20. 06.  2015
12. - 16. 06.  2016

Zavod za zaštitu zdravlja Zajecar
Hotel "Jezero" Bor
Hotel "Jezero" Bor
Hotel "Djerdap" Kladovo
Hotel "Lepenski vir" D. Milanovac
Hotel "Inex" Negotin
Hotel "Srbija" Zaječar
Hotel "Zdravljak" Soko Banja
Hotel "Lepenski vir" D.Milanovac
Hotel "Lepenski vir" D.Milanovac
Hotel "Lepenski vir" D.Milanovac
Hotel "Jezero" Bor
Hotel "Jezero" Bor
Hotel "Zdravljak" Soko Banja
Hotel "Zdravljak" Soko Banja
Hotel "Zdravljak" Soko Banja
Hotel "Aquastar Danube" Kladovo
"Banja Junaković" Apatin
Hotel "ALBO" Bor

Hotel "Srbija TIS" Zaječar

Hotel "Jezero", Bor
Hotrl "Jezero", Bor
Hotel "PUTNIK" Kopaonik
Hotel "Breza" Vrnjačka Banja
Međunarodna Konferencija Eco-Ist

   XXV            17        12. - 15.  06. 2017.      Hotel "BREZA",                                                                         Vrnjačka Banja 
 Generalni Sponzor:

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja
 Republike SrbijeOstali Sponzori:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 Republike SrbijeDonatori :

Rudarsko topionički
 basen Bor
superlab