ORGANIZATOR
Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru

XXV Međunarodna Konferencija
"EKOLOŠKA ISTINA"  ECO-IST'17
12 - 15. Juni 2017, Hotel "BREZA" Vrnjačka Banja
Srbija

Povratak
O Skupu Eco-Ist      Odbori      Vreme i mesto      Glavne tematike       Radovi     Registracija     Smeštaj      Preuzimanje     Kontakt


Sa organizatori:


Sveučilište u Zagrebu
Metalurški Fakultet
SisakHrišćanski Univerzitet "Dimitrie Kantemir"
Fakultet za Menadžment u turizmu i trgovini, Temišvar


Univerzitet u Prištini
Fakultet Tehničkih Nauka u Kosovskoj Mitrovici

Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor
irm logo

Zavod za zaštitu prirode Srbije
zavod za zast.prirode

Društvo mladih istraživača
Bor
dmilogo
Registracija učesnika i izlagača
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Učesnici koji žele da izvrše uplate kotizacija preko predračun-profakture, za istu mogu se obratiti službi računovodstva fakulteta na
tel. 030-424 574, osoba za kontakt Violeta Aleksić

Kotizacija za učesnike

  Kotizacija za učesnike Skupa iz Srbije iznosi 14 000 dinara a za učesnike iz inoistranstva 120 €. U kotizaciju je uključeno sledeće: Konferencijski bedž, prisustvovanje Konferenciji, Zbornik radova (knjiga + CD) sa pratećim materijalima, koktel dobrodošlice, zajednička večera, osveženja u pauzama i izlet.
      Kotizacija za pratioce iz Srbije iznosi 9 000 dinara a za pratioce iz inostranstva 80 € i obuhvata sve napred navedeno kao i kod učesnika osim Zbornika radova sa pratećim materijalima.
Kotizaciju treba uplatiti preko bankovnog računa na niže navedeni način.
   

Kotizacija za izlagače

   U izložbenom holu Konferencije Eco-Ist'17 biće organizovana izložba proizvoda i usluga firmi i institucija koje se bave sličnim poslovima koje tretira tematika ove Konferencije. Ovim se pruža prilika zainteresovanim izlagačima da prikažu svoje proizvode i usluge učesnicima Konferencije. Izložba će biti otvorena sve vreme rada Konferencije. Detaljne informacije će biti poslate zainteresovanim izlagačima.
    Kotizacija za izlagače je 25.000,00 din. za jednog delegata što uključuje izložbeni štand, Zbornik radova sa pratećim materijalima, koktel dobrodošlice, zajedničku večeru i osveženja u pauzama rada Skupa.
    Dodatna kotizacija za drugog delegata iz iste firme je 12.000,00 din.

Reklamiranje firmi i organizacija u Zborniku radova

1 Crno/bela stranica B5 formata na kraju Zbornika ..........6.000,00 RSD
1 Kolor stranica B5 formata na kraju Zbornika ................13.000,00 RSD
Kolor stranica na zadnjoj korici Zbornika ........................55.000,00 RSD
U cenu je uračunat PDV
NAPOMENA: Zainteresovani oglašivači treba da dostave svoje oglase sa potvrdom o uplati najkasnije do 20 maja 2017. kako bi se njihovi materijali pripremili za štampu na vreme.
Informacije kao i dostava materijala će se obavljati preko adrese

office@eco-ist.rs


Način plaćanja


Kotizaciju treba uplatiti na sledeći način preko bankovnog računa:

     a) Za domaće učesnike (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti)
                 na žiro račun:

                Tehnički fakultet u Boru br žr. 840-1478666-37

                 sa naznakom 172

     b) Za učesnike iz inostranstva  plaćanje je u evrima prema sledećem:

SWIFT MESSAGE MT103 FOR MAKING PAYMENT IN EUR:

FIELD 32A:  VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELD 50K:  ORDERING  CUSTOMER
FIELD 56A:   DEUTDEFF intermediary /DE2050070010093593080
FIELD 57A:   NBSRRSBG acc. with bank
FIELD 59:  /RS35908500100000777745 beneficiary TEHNICKI FAKULTET BOR   FIELD 70:   details of payments

Foreign participants are paying bank provision on registration fee payment.
Proofs on advance payment for paper publishing or registration fee
payment should be sent to e-mail:
rpantovic@eco-ist.rs


Kotizacija se može i direktno plaćati na registracionom desku pri dolasku učesnika.Generalni Sponzor:

Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja
 Republike SrbijeOstali Sponzori:

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 Republike SrbijeDonatori :

Rudarsko topionički
 basen Bor
superlab